PROPOZICE BRNĚNSKÝ MASAKR 2024 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Letos se uskuteční Brněnský masakr na krátké trati - 30 km a na maratónské distanci - 42,2 km.

TERMÍN

Sobota 21. září 2024, start v 9:00 hodin (současný start obou tratí)

POŘADATEL ZÁVODU

BM z.s. -  Družstevní 2223/21, 621 00 Brno

e-mail: 

www.brnenskymasakr.cz

START A CÍL ZÁVODU, ZÁVODNÍ KANCELÁŘ

Sportareál Družstevní – plavecký bazén

Družstevní 21, Brno-Řečkovice

GPS: https://mapy.cz/zakladni?x=16.5765762&y=49.2466508&z=17&source=firm&id=155391

ČASOVÝ PROGRAM

Pátek 20. září 2024

17:00 – 18:30 prezentace na závod (Sportareál Družstevní)

Sobota 21. září 2024

7:15 otevření šaten a zázemí závodu

7:15 - 8:40 prezentace na závod (Sportareál Družstevní)

8:50 poučení na startu závodu

9:00 start závodu – současný start obou tratí – 30 km + 42,2 km

11:00 předpokládaný doběh vítěze do cíle – 30 km

12:05 předpokládaný doběh vítěze do cíle – 42,2 km

14:40 – 15:20 vyhlášení vítězů (nejprve závod na 30 km, od cca 15:00 závod na 42,2 km)

15:20 tombola

15:30 ukončení měření času závodu

MĚŘENÍ ČASU

Měření času bude provedeno čipovou technologií. Je nezbytně nutné, aby měli všichni závodníci upevněn elektronický čip ne levé nebo pravé noze nad kotníkem. Nebudeme vybírat zálohu na čip. Po závodě Vám ihned v cíli asistenti čip odeberou. BEZ ČIPU NEBO PŘI JEHO CHYBNÉM UMÍSTĚNÍ NEBUDE VÁŠ ČAS ZMĚŘEN A NEBUDETE V ZÁVODĚ KLASIFIKOVÁNI !!!

PROTESTY

Protesty lze podat pouze písemně, nejpozději však 22. září do 12:00 hod. v kanceláři závodu při vkladu 500 Kč. V případě nepřijetí protestu propadá vklad pořadateli. Reklamaci výsledků uvedených na internetu je možno uplatnit e-mailem, a to v termínu do 23. září 2024

TECHNICKÁ POMOC 

V místě startu závodů a na všech občerstvovacích stanicích bude zajištěna základní technická pomoc.

VYSLEDKY

Výsledky budou k dispozici online z mezičasu (14 km) a z cíle závodu zde: www.atletikauni.cz

SPRCHY, ŠATNY, VÍŘIVKA, PLAVECKÝ BAZÉN, REGENERAČNÍ BAZÉNEK

Ve Sportareálu Družstevní (start a cíl závodu) – pro všechny účastníky zdarma.

MASÁŽE

Po závodě budou k dispozici maséři. Cena pohotovostní sportovní masáže (10 min.) - mírná.

PARKOVÁNÍ

1. Parkoviště sousedního gymnázia (pouze v den závodu od 7:00 do 16:00 hodin za cenu 50 Kč/automobil), kapacita cca 50 automobilů.

2. V okruhu cca 1 km od Sportareálu Družstevní na veřejných parkovištích. 

Pozor - v letošním roce není možné parkovat na chodníku přímo na ulici Družsteevní.

POZOR – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

1. Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek.

2. Svojí účastí na běžeckém závodu Brněnský masakr závodníci projevují souhlas s tím, že se zúčastňují tohoto závodu na vlastní nebezpečí a jsou si vědomi, že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění a škody vzniklé účastníkům během konání akce závodu (před během, při běhu a po běhu) či spojené s jejich účastí na závodě. Dále svojí registrací na závod a účastí na něm souhlasí s tím, že jejich zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodu.

3. Závodníci musí ke zdolání trasy využít jen vlastní fyzické a psychické síly, pomoc je dovolena jen v rámci týmu.

4. Závodníci nesmí využít žádné cizí pomoci a nebo dopravní prostředky např. kolo, motocykl, auto, autobus, traktor apod. Hole jsou povoleny.

5. Závodníci se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu – viz. mapa závodu. Je zakázáno chodit mimo turistické trasy a cesty značené pořadatelem.

6. Závodníci musí přejít přes všechny kontrolní body a musí mít viditelně umístěno startovní číslo.

7. Všem závodníkům doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění.

8. Pořadatel si vyhrazuje právu nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a v případě, že bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví.

9. Doporučená výbava každého závodníka: plně nabitý a funkční mobilní telefon, alu folie, energetická tyčinka, voda nebo iontový nápoj, peníze.

10. Pořadatel si vyhrazuje právo odpustit startovné závodníkům dle vlastního uvážení.

11. Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodů přírodní katastrofy, epidemie apod., startovné se nevrací (závodníci však obdrží poštou dárky).

12. Startovní číslo nesmí závodník ztratit až do ukončení závodu. Jestliže tak učiní, bude ze závodu diskvalifikován.

13. Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu, tj. zákon 361/2000 Sb. – Zákon o silničním provozu.

14. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené.

15. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok psa apod.).

16. Možnosti diskvalifikace ze závodu:

- ztráta startovního čísla

- neprojití kontrolního místa

- příchod na kontrolní místo (časová brána) po časovém limitu

- pohyb mimo trať, zkrácení tratě, nedokončení závodu

Při diskvalifikaci ze závodu nemá závodník nárok na vrácení startovného.

MALÝ MASAKR – ZÁVOD NA 30 KM

START ZÁVODU

Start závodu je v sobotu dne 21. září v 9:00 hodin ze Sportareálu Družstevní.

TRAŤ ZÁVODU

Délka závodu: 30 km

Převýšení: 820 m 

ZNAČENÍ TRATĚ

Celá trať bude kvalitně značena. Trať je vedena po turistických trasách (cca 26 km) a po zpevněných cestách značených pořadatelem (celkem 4 km). Závodníci musí projít přes kontrolní body, kde bude provedena vizuální kontrola a záznam průběhu pořadatelem.

I na turistických trasách bude trať pořadatelem doznačována.

ČASOVÝ LIMIT – 6:30 hod.

KONTROLNÍ BODY

K1 - Česká/Lelekovice - 7 km

K2 - Babí lom – 10,5 km

K3 – Vranov – 13,3 km (zároveň občerstvovačka)

K4, K5 - jen na trase 42 km

K6 – Vranov klášter – 14 km (mezičas)

K7 - Útěchov – 17 km

K8 - Horka rozcestí – 20,3 km (zároveň občerstvovačka)

K9 - Soběšice hřiště – 25,5 km (zároveň občerstvovačka)

K10 - Zamilovaný hájek – 28 km

OBČERSTVOVACÍ STANICE

1. Vranov  – 13,5 km

2. Horka rozcestí – 20,5 km

3. Soběšice hřiště – 26 km

4. Cíl – 30 km

Základní sortiment na občerstvovačkách bude následující:

- pití: voda, Ionťák, coca cola, pivo nealko, pivo 10

- sladké: müsli tyčinky, oplatky, koláče

- slané: chleba se sádlem, chleba se salámem, tvrdý sýr, sůl

- ovoce: banány, rozinky, melouny, jablka

KATEGORIE

Jednotlivci

Absolutní pořadí muži

Absolutní pořadí ženy

Věkové kategorie muži (18-39, 40-49, 50-59, 60 a více)

Věkové kategorie ženy (18-34, 35-44, 45-54, 55 a více)

Pro zařazení do kategorie rozhoduje ročník narození.

CENY

Každý závodník, který dokončí závod na 30 km získá originální pamětní medaili „30 - MASAKR FINISHER 2024“

První tři závodníci ve všech jednotlivých kategoriích získají sportovní poháry. První tři závodníci v absolutním pořadí mužů i žen získají věcné ceny.

PŘIHLÁŠKY

Přihlášky se přijímají pouze on-line na webových stránkách www.brnenskymasakr.cz (od 10. dubna 2024) do úterý 17. září 2024 nebo do naplnění kapacity závodu. V úterý 17. září v 24:00 hodin bude přihláška vypnuta a nebude možné se již přihlásit.

PŘIHLÁŠKA JE PLATNÁ AŽ V OKAMŽIKU, KDY SE ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO OBJEVÍ JAKO POLOŽKA NAŠEHO DENNÍHO VÝPISU Z ÚČTU.

STARTOVNÉ

(č.příspěvek ve prospěch BM z.s.)

a) STARTOVNÉ (úhrada startovného do 26. srpna 2024)

600 Kč/osobu

Při úhradě startovného do 26. srpna 2024 si můžete objednat pamětní funkční tričko Brněnský masakr 2024 v hodnotě 430 Kč za 100 Kč (úhrada trička rovněž do 26. srpna)

Startovné musí být bez výjimky do 26. srpna 2024 připsáno na účet pořadatele (nikoliv odesláno z Vašeho účtu).

b) STARTOVNÉ (úhrada startovného od 27. srpna do 17. září 2024)

600 Kč/osobu

Již není možné si objednat pamětní funkční tričko Brněnský masakr 2024 v hodnotě 430 Kč za 100 Kč.

Startovné musí být bez výjimky do 17. září 2024 připsáno na účet pořadatele (nikoliv odesláno z Vašeho účtu).

Startovné na místě: 800 Kč

SHRNUTO - za zaplacené startovné dostane každý závodník

- kompletně zajištěnou účast na akci s pořadatelskou asistencí a lékařským zabezpečením

- každý závodník, který dokončí závod, získá pamětní medaili „MASAKR FINISHER 2024“

- diplom závodu „MASAKR "30" FINISHER 2024“ se jménem a dosaženým absolutním pořadím a časem (na vyžádání na prezentaci)

- cílovou pamětní fotografii „„MASAKR FINISHER 2024“

- startovní číslo

- mapu závodu ve formátu A3

- kvalitní občerstvení v cíli závodu

- občerstvení na trati závodu (3 občerstvovačky)

- možnost využití plaveckého bazénu, regeneračního bazénku a wellness po závodě (od 11:00 do 15:00 hodin)

STARTOVNÉ - ÚHRADA

Bankovním převodem na číslo účtu: 115-4418470227/0100

IBAN: CZ2801000001154418470227

variabilní symbol: den, měsíc a rok narození ve tvaru DDMMRRRR (do zprávy pro příjemce napište prosím 30 KM a svoje jméno a příjmení).

ZRUŠENÍ PŘIHLÁŠKY

Zrušit přihlášku je možné pouze písemně mailem na adresu:  nejpozději 12. září 2023.

Při odhlášení do 17. září činí storno poplatek 200 Kč . Při odhlášení po 17. září činí storno poplatek 100 %

PAMĚTNÍ TRIČKO

Při úhradě startovného do 29. spna 2024 si můžete objednat pamětní funkční tričko Brněnský masakr 2024 v hodnotě 430 Kč pouze za 100 Kč.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MASAKR MARATON – ZÁVOD NA 42,2 KM

TRAŤ ZÁVODU – nedoporučujeme chodcům, turistům (viz časový limit - 6:30 hod.)

Délka závodu: 42,2 km

Převýšení: 1195 m 

ZNAČENÍ TRATĚ

Celá trať bude kvalitně značena. Trať je vedena po turistických trasách (cca 37 km) a po zpevněných cestách značených pořadatelem (celkem 4 km). Závodníci musí projít přes kontrolní body, kde bude provedena vizuální kontrola a záznam průběhu pořadatelem.

I na turistických trasách bude trať pořadatelem doznačována.

ČASOVÝ LIMIT – 6:30 hod.

KONTROLNÍ BODY

K1 - Česká/Lelekovice - 7 km

K2 - Babí lom – 10,5 km

K3 – Vranov – 13,5 km (zároveň občerstvovačka)

K4 – Nový hrad – 19 km

K5 – Adamov u nádraží – 22,6 km

K6 – Vranov klášter – 27 km (mezičas, zároveň občerstvovačka)

K7 - Útěchov – 30 km

K8 - Horka rozcestí – 33,3 km (zároveň občerstvovačka)

K9 - Soběšice hřiště – 38,5 km (zároveň občerstvovačka)

K10 - Zamilovaný hájek – 41 km

OBČERSTVOVACÍ STANICE

1. Vranov – 13,3 km

2. Vranov klášter – 27 km

3. Horka rozcestí – 33,3 km

3. Soběšice hřiště – 38,5 km

4. Cíl – 42,2 km

Základní sortiment na občerstvovačkách bude následující:

- pití: voda, Ionťák, coca cola, pivo nealko, pivo 10

- sladké: müsli tyčinky, oplatky, koláče

- slané: chleba se sádlem, chleba se salámem, tvrdý sýr, sůl

- ovoce: banány, rozinky, melouny, jablka

KATEGORIE

Jednotlivci

Absolutní pořadí muži

Absolutní pořadí ženy

Věkové kategorie muži (18-39, 40-49, 50-59, 60 a více)

Věkové kategorie ženy (18-34, 35-44, 45-54, 55 a více)

Pro zařazení do kategorie rozhoduje ročník narození.

CENY

Každý závodník, který dokončí závod na 42 km získá originální pamětní medaili „42 – MARATON MASAKR FINISHER 2024“

První tři závodníci ve všech jednotlivých kategoriích získají sportovní poháry. První tři závodníci v absolutním pořadí mužů i žen získají věcné ceny.

PŘIHLÁŠKY

Přihlášky se přijímají pouze on-line na webových stránkách www.brnenskymasakr.cz (od 10. dubna 2024) do úterý 17. září 2024 nebo do naplnění kapacity závodu. V úterý 17. září v 24:00 hodin bude přihláška vypnuta a nebude možné se již přihlásit.

PŘIHLÁŠKA JE PLATNÁ AŽ V OKAMŽIKU, KDY SE ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO OBJEVÍ JAKO POLOŽKA NAŠEHO DENNÍHO VÝPISU Z ÚČTU.

STARTOVNÉ

(č.příspěvek ve prospěch BM z.s.)

a) STARTOVNÉ (úhrada startovného do 26. srpna 2024)

800 Kč/osobu

Při úhradě startovného do 26. srpna 2024 si můžete objednat pamětní funkční tričko Brněnský masakr 2024 v hodnotě 430 Kč za 100 Kč (úhrada trička rovněž do 26. srpna)

Startovné musí být bez výjimky do 26. srpna 2024 připsáno na účet pořadatele (nikoliv odesláno z Vašeho účtu).

b) STARTOVNÉ (úhrada startovného od 27. srpna do 17. září 2024)

800 Kč/osobu

Již není možné si objednat pamětní funkční tričko Brněnský masakr 2024 v hodnotě 430 Kč za 100 Kč.

Startovné musí být bez výjimky do 16. září 2024 připsáno na účet pořadatele (nikoliv odesláno z Vašeho účtu).

Startovné na místě: 1000 Kč

SHRNUTO - za zaplacené startovné dostane každý závodník

- kompletně zajištěnou účast na akci s pořadatelskou asistencí a lékařským zabezpečením

- každý závodník, který dokončí závod, získá pamětní medaili „MASAKR FINISHER 2024“

- diplom závodu „MASAKR MARATHON FINISHER 2024“ se jménem a dosaženým absolutním pořadím a časem (na vyžádání na prezentaci)

- cílovou pamětní fotografii „„MASAKR FINISHER 2024“

- startovní číslo

- mapu závodu ve formátu A3

- kvalitní občerstvení v cíli závodu

- občerstvení na trati závodu (3 občerstvovačky)

- možnost využití plaveckého bazénu, regeneračního bazénku a wellness po závodě (od 11:00 do 15:00 hodin)

STARTOVNÉ - ÚHRADA

Bankovním převodem na číslo účtu: 115-4418470227/0100

IBAN: CZ2801000001154418470227

variabilní symbol: den, měsíc a rok narození ve tvaru DDMMRRRR (do zprávy pro příjemce napište prosím 42 KM a svoje jméno a příjmení).

ZRUŠENÍ PŘIHLÁŠKY

Zrušit přihlášku je možné pouze písemně mailem na adresu:  nejpozději 17. září 2024.

Při odhlášení do 17. září činí storno poplatek 200 Kč. Při odhlášení po 17. září činí storno poplatek 100 %

PAMĚTNÍ TRIČKO

Při úhradě startovného do 29. spna 2024 si můžete objednat pamětní funkční tričko Brněnský masakr 2024 v hodnotě 430 Kč pouze za 100 Kč.

 

 

 

Najdete nás na
Facebooku