PROPOZICE

BRNĚNSKÝ MASAKR 2022 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Jubilejní 10. ročník Brněnského masakru proběhne v sobotu 17. září.

Letos se uskuteční Brněnský masakr pouze na krátké trati - 30 km.

Důvodem je generální rekonstrukce železniční tratě (včetně mostů, tunýlků) mezi Bílovicemi a Blanskem.V polovině září budou finišovat na stavbě práce a nebude umožněn vstup na staveniště. Z toho důvodu není reálné letos připravit delší 62 km dlouhou trať.

TERMÍN

Sobota 17. září 2022, start v 9:00 hodin

POŘADATEL ZÁVODU

BM z.s. -  Družstevní 2223/21, 621 00 Brno

e-mail:

www.brnenskymasakr.cz

START A CÍL ZÁVODU, ZÁVODNÍ KANCELÁŘ

Sportareál Družstevní – plavecký bazén

Družstevní 21, Brno-Řečkovice

GPS: https://mapy.cz/zakladni?x=16.5765762&y=49.2466508&z=17&source=firm&id=155391

MĚŘENÍ ČASU

Měření času bude provedeno čipovou technologií. Je nezbytně nutné, aby měli všichni závodníci upevněn elektronický čip dle přesných instrukcí časoměřičů. Nebudeme vybírat zálohu na čip. Po závodě Vám ihned v cíli asistenti čip odeberou.

BEZ ČIPU NEBO PŘI JEHO CHYBNÉM UMÍSTĚNÍ NEBUDE VÁŠ ČAS ZMĚŘEN A NEBUDETE V ZÁVODĚ KLASIFIKOVÁNI !!!

PROTESTY

Protesty lze podat pouze písemně, nejpozději však 18. září do 12:00 hod. v kanceláři závodu při vkladu 500 Kč. V případě nepřijetí protestu propadá vklad pořadateli. Reklamaci výsledků uvedených na internetu je možno uplatnit e-mailem, a to v termínu do 20. září 2022

TECHNICKÁ POMOC 

V místě startu závodů a na všech občerstvovacích stanicích bude zajištěna základní technická pomoc.

VYSLEDKY

Výsledky budou k dispozici online z mezičasu (13,3 km) a z cíle závodu zde: www.atletikauni.cz

SPRCHY, ŠATNY, VÍŘIVKA, PLAVECKÝ BAZÉN, REGENERAČNÍ BAZÉNEK

Ve Sportareálu Družstevní (start a cíl závodu) – pro všechny účastníky zdarma.

MASÁŽE

Po závodě budou k dispozici maséři. Cena pohotovostní sportovní masáže (10 min.) - jen 50 Kč.

PARKOVÁNÍ

1. přímo na ulici Družstevní – pouze v den závodu od 7:00 do 16:00 hodin (parkování bude v den závodu povoleno, nehrozí tak pokuta od Městské policie)

2. Parkoviště sousedního gymnázia (pouze v den závodu od 7:00 do 16:00 hodin za cenu 50 Kč/automobil)

3. v okruhu 1 km od Sportareálu Družstevní na parkovištích (neparkujte na místech neurčených pro parkování, jinak Vám bude vozidlo odtaženo!)

POZOR – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

1. Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek.

2. Svojí účastí na běžeckém závodu Brněnský masakr závodníci projevují souhlas s tím, že se zúčastňují tohoto závodu na vlastní nebezpečí a jsou si vědomi, že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění a škody vzniklé účastníkům během konání akce závodu (před během, při běhu a po běhu) či spojené s jejich účastí na závodě. Dále svojí registrací na závod a účastí na něm souhlasí s tím, že jejich zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodu.

3. Závodníci musí ke zdolání trasy využít jen vlastní fyzické a psychické síly, pomoc je dovolena jen v rámci týmu.

4. Závodníci nesmí využít žádné cizí pomoci a nebo dopravní prostředky např. kolo, motocykl, auto, autobus, traktor apod. Hole jsou povoleny.

5. Závodníci se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu – viz. mapa závodu. Je zakázáno chodit mimo turistické trasy a cesty značené pořadatelem.

6. Závodníci musí přejít přes všechny kontrolní body a musí mít viditelně umístěno startovní číslo.

7. Všem závodníkům doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění.

8. Pořadatel si vyhrazuje právu nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a v případě, že bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví.

9. Doporučená výbava každého závodníka: plně nabitý a funkční mobilní telefon, alu folie, energetická tyčinka, voda nebo iontový nápoj, peníze.

10. Pořadatel si vyhrazuje právo odpustit startovné závodníkům dle vlastního uvážení.

11. Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodů přírodní katastrofy, epidemie apod., startovné se nevrací (závodníci však obdrží poštou dárky).

12. Startovní číslo nesmí závodník ztratit až do ukončení závodu. Jestliže tak učiní, bude ze závodu diskvalifikován.

13. Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu, tj. zákon 361/2000 Sb. – Zákon o silničním provozu.

14. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené.

15. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok psa apod.).

16. Možnosti diskvalifikace ze závodu:

- ztráta startovního čísla

- neprojití kontrolního místa

- příchod na kontrolní místo (časová brána) po časovém limitu

- pohyb mimo trať, zkrácení tratě, nedokončení závodu

Při diskvalifikaci ze závodu nemá závodník nárok na vrácení startovného.

 

MALÝ MASAKR – ZÁVOD NA 30 KM

START ZÁVODU

Start závodu je v sobotu dne 17. září v 9:00 hodin ze Sportareálu Družstevní.

TRAŤ ZÁVODU

Délka závodu: 30 km

Převýšení: 820 m 

ZNAČENÍ TRATĚ

Celá trať bude kvalitně značena. Trať je vedena po turistických trasách (cca 26 km) a po zpevněných cestách značených pořadatelem (celkem 4 km). Závodníci musí projít přes kontrolní body, kde bude provedena vizuální kontrola a záznam průběhu pořadatelem.

I na turistických trasách bude trať pořadatelem doznačována.

ČASOVÁ BRÁNA - není

ČASOVÝ LIMIT - není

ÚČASTNICKÝ LIMIT - není

KONTROLNÍ BODY

K1 - Česká/Lelekovice - 7 km

K2 - Babí lom – 10,5 km

K3 – Vranov – 13,3 km (zároveň občerstvovačka a mezičas)

K4 - Útěchov – 17,5 km

K5 - Horka rozcestí – 21 km (zároveň občerstvovačka)

K6 - Soběšice hřiště – 26 km (zároveň občerstvovačka)

K7 - Zamilovaný hájek – 29 km

OBČERSTVOVACÍ STANICE

1. Vranov – 13,3 km

2. Horka rozcestí – 21 km

3. Soběšice hřiště – 26 km

4. Cíl – 30 km

Základní sortiment na občerstvovačkách bude následující:

- pití: voda, Ionťák, coca cola, pivo nealko, pivo 10

- sladké: müsli tyčinky, oplatky, koláče

- slané: chleba se sádlem, chleba se salámem, tvrdý sýr, sůl

- ovoce: banány, rozinky, melouny, jablka

ČASOVÝ PROGRAM

Pátek 16. září 2022

17:00 – 18:30  prezentace na závod (Sportareál Družstevní)

Sobota 17. září 2022

7:15   otevření šaten a zázemí závodu

7:20 - 8:40 prezentace na závod (Sportareál Družstevní)

8:50   poučení na startu závodu

9:00   start závodu

10:55   předpokládaný doběh vítěze do cíle

14:00   vyhlášení vítězů

14:30   ukončení měření času závodu

KATEGORIE

Jednotlivci

Absolutní pořadí muži

Absolutní pořadí ženy

Věkové kategorie muži (18-39, 40-49, 50-59,60 avíce)

Věkové kategorie ženy (18-34, 35-44, 45-54,55 avíce)

Pro zařazení do kategorie rozhoduje ročník narození.

CENY

Každý závodník, který dokončí závod na 30 km získá originální pamětní medaili „30 - MASAKR FINISHER 2022“

První tři závodníci ve všech jednotlivých kategoriích získají sportovní poháry. První tři závodníci v absolutním pořadí mužů i žen získají věcné ceny.

PŘIHLÁŠKY

Přihlášky se přijímají pouze on-line na webových stránkách www.brnenskymasakr.cz (od 12. dubna 2022) do úterý 13. září 2022 nebo do naplnění kapacity závodu. V úterý 13. září v 24:00 hodin bude přihláška vypnuta a nebude možné se již přihlásit.

PŘIHLÁŠKA JE PLATNÁ AŽ V OKAMŽIKU, KDY SE ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO OBJEVÍ JAKO POLOŽKA NAŠEHO DENNÍHO VÝPISU Z ÚČTU.

STARTOVNÉ

(č.příspěvek ve prospěch BM z.s.)

a) STARTOVNÉ (úhrada startovného do 20. srpna 2022)

600 Kč/osobu

Při úhradě startovného do 23. srpna 2022 si můžete objednat pamětní funkční tričko Brněnský masakr 2022 v hodnotě 430 Kč za 100 Kč (úhrada trička rovněž do 23. srpna)

Startovné musí být bez výjimky do 23. srpna 2022 připsáno na účet pořadatele (nikoliv odesláno z Vašeho účtu).

b) STARTOVNÉ (úhrada startovného od 24. srpna do 13. září 2022)

600 Kč/osobu

Již není možné si objednat pamětní funkční tričko Brněnský masakr 2022 v hodnotě 430 Kč za 100 Kč.

Startovné musí být bez výjimky do 13. září 2022 připsáno na účet pořadatele (nikoliv odesláno z Vašeho účtu).

SHRNUTO - za zaplacené startovné dostane každý závodník

- kompletně zajištěnou účast na akci s pořadatelskou asistencí a lékařským zabezpečením

- každý závodník, který dokončí závod, získá pamětní medaili „30 - MASAKR FINISHER 2022“

- diplom závodu „MASAKR FINISHER 2022“ se jménem a dosaženým absolutním pořadím a časem (na vyžádání na prezentaci)

- cílovou pamětní fotografii před pamětní deskou „„MASAKR FINISHER 2022“

- startovní číslo

- mapu závodu ve formátu A3

- kvalitní občerstvení v cíli závodu

- občerstvení na trati závodu (3 občerstvovačky)

- možnost využití plaveckého bazénu, regeneračního bazénku a wellness po závodě (od 11:00 do 15:00 hodin)

STARTOVNÉ - ÚHRADA

Bankovním převodem na číslo účtu: 115-4418470227/0100

IBAN: CZ2801000001154418470227

variabilní symbol: den, měsíc a rok narození ve tvaru DDMMRRRR (do zprávy pro příjemce napište prosím 30 KM a svoje jméno a příjmení).

ZRUŠENÍ PŘIHLÁŠKY

Zrušit přihlášku je možné pouze písemně mailem na adresu: nejpozději 13. září 2022.

Při odhlášení do 13. září činí storno poplatek činí 200 Kč . Při odhlášení po 13. září činí storno poplatek 100 %

PAMĚTNÍ TRIČKO

Při úhradě startovného do 23. spna 2022 si můžete objednat pamětní funkční tričko Brněnský masakr 2022 v hodnotě 430 Kč pouze za 100 Kč.

 

Najdete nás na
Facebooku