PROPOZICE

BRNĚNSKÝ MASAKR 2018

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

TERMÍN

Sobota 15. září 2018

POŘADATEL ZÁVODU

BM z.s. -  Družstevní 2223/21, 621 00 Brno

e-mail:

www.brnenskymasakr.cz

START A CÍL ZÁVODU, ZÁVODNÍ KANCELÁŘ

Sportareál Družstevní – plavecký bazén

Družstevní 21, Brno-Řečkovice

GPS:http://www.mapy.cz/#x=16.579692&y=49.246614&z=15&d=addr_11737209_1&t=s&q=Dru%25C5%25BEstevn%25C3%25AD%252021%252C%2520Brno&qp=10.674037_48.170343_20.255068_51.265228_6

MĚŘENÍ ČASU

Měření času ve všech závodech bude provedeno čipovou technologií. Na trati závodu bude měřen mezičas na13,3 kma na40,5 km(časová brána). Je nezbytně nutné, aby měli všichni závodníci upevněn elektronický čip dle přesných instrukcí časoměřičů. Nebudeme vybírat zálohu na čip. Po závodě Vám ihned v cíli asistenti čip odeberou.

BEZ ČIPU NEBO PŘI JEHO CHYBNÉM UMÍSTĚNÍ NEBUDE VÁŠ ČAS ZMĚŘEN A NEBUDETE V ZÁVODĚ KLASIFIKOVÁNI !!!

PROTESTY

Protesty lze podat pouze písemně, nejpozději však 16. září do 12:00 hod. v kanceláři závodu při vkladu 500 Kč. V případě nepřijetí protestu propadá vklad pořadateli. Reklamaci výsledků uvedených na internetu je možno uplatnit e-mailem, a to v termínu do 22. září 2018.

TECHNICKÁ POMOC 

V místě startu závodů a na všech občerstvovacích stanicích bude zajištěna základní technická pomoc.

VYSLEDKY

Výsledky budou k dispozici online z mezičasů (13,3 a40,5 km) a z cíle závodu zde:

http://www.atletikauni.cz/

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ

TĚLOCVIČNA (Gymnázium Terezy Novákové v areálu startu a cíle závodu) - na vlastní karimatce a ve vlastním spacáku -  POZOR, omezená kapacita!!!

Ubytování je možné v pátek 14.9. v době od 18:00 do 21:30 hodin. Ve 22:00 hodin se tělocvična zamyká.

Nocleh je možný pouze na 1 noc (z pátku na sobotu)!!!

Cena: 70 Kč/osoba

Objednávka: viz přihláška na závod

HOTEL PROMETHEUS (1 km od startu a cíle závodu)

Hudcova 367/78 612 00 Brno-Medlánky

Telefon: +420 541 632 111, email: , www.hotel-prometheus.cz

HOTEL VISTA (1 km od startu a cíle závodu)

Hudcova 250/72 621 00 Brno-Medlánky

Telefon: +420 541 217 088, email: , www.vista-hotel.cz

SPRCHY, ŠATNY, VÍŘIVKA, PLAVECKÝ BAZÉN, REGENERAČNÍ BAZÉNEK

Ve Sportareálu Družstevní (start a cíl závodu) – pro všechny účastníky zdarma.

MASÁŽE

Po závodě budou k dispozici maséři. Cena pohotovostní sportovní masáže (10 min.) - jen 50 Kč.

PARKOVÁNÍ

1. přímo na ulici Družstevní – pouze v den závodu od 5:30 do 20:00 hodin (parkování bude v den závodu povoleno, nehrozí tak pokuta od Městské policie)

2. v okruhu1 kmod Sportareálu Družstevní na parkovištích (neparkujte na místech neurčených pro parkování, jinak Vám bude vozidlo odtaženo!)

POZOR – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

1. Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek.

2. Svojí účastí na běžeckém závodu Brněnský masakr závodníci projevují souhlas s tím, že se zúčastňují tohoto závodu na vlastní nebezpečí a jsou si vědomi, že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění a škody vzniklé účastníkům během konání akce závodu (před během, při běhu a po běhu) či spojené s jejich účastí na závodě. Dále svojí registrací na závod a účastí na něm souhlasí s tím, že jejich zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodu.

3. Závodníci musí ke zdolání trasy využít jen vlastní fyzické a psychické síly, pomoc je dovolena jen v rámci týmu.

4. Závodníci nesmí využít žádné cizí pomoci anebo dopravní prostředky např. kolo, motocykl, auto, autobus, traktor apod.

5. Závodníci se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu – viz. mapa závodu. Je zakázáno chodit mimo turistické trasy a cesty značené pořadatelem.

6. Závodníci musí přejít přes všechny kontrolní body a musí se prokázat závodní kartou, která bude označena.

7. Všem závodníkům doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění.

8. Pořadatel si vyhrazuje právu nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a v případě, že bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví.

9. Doporučená výbava každého závodníka: plně nabitý a funkční mobilní telefon, alu folie, energetická tyčinka, iontový nápoj, peníze.

10. Pořadatel si vyhrazuje právo odpustit startovné závodníkům dle vlastního uvážení.

11. Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodů přírodní katastrofy, epidemie apod., startovné se nevrací (závodníci však obdrží poštou dárky).

12. Závodní kartu nesmí závodník ztratit a poškodit až do ukončení závodu. Jestliže tak učiní, bude ze závodu diskvalifikován.

13. Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu, tj. zákon 361/2000 Sb. – Zákon o silničním provozu.

14. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené.

15. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok psa apod.).

16. Možnosti diskvalifikace ze závodu:

- ztráta závodní karty

- neprojití kontrolního místa

- příchod na kontrolní místo (časová brána) po časovém limitu

- pohyb mimo trať, zkrácení tratě, nedokončení závodu

Při diskvalifikaci ze závodu nemá závodník nárok na vrácení startovného.

 

BRNĚNSKÝ MASAKR – ZÁVOD NA 62 KM

START ZÁVODU

Start závodu je v sobotu dne 15. září v 7:00 hodin ve Sportareálu Družstevní.

TRAŤ ZÁVODU

Délka závodu:62 km

Převýšení:2314 m

Data tratě ke stažení do GPS: bude zveřejněno do konce dubna

ZNAČENÍ TRATĚ

Celá trať bude kvalitně značena. Trať je vedena po turistických trasách a po zpevněných cestách značených pořadatelem. Závodníci musí projít přes kontrolní body, kde bude provedeno potvrzení závodní karty o průchodu kontrolním bodem.

ČASOVÁ BRÁNA

Časová brána na trati - 14:30 hodin, tj. 7 hodin 30 minut od startu závodu. Umístění časové brány = občerstvovací stanice v Bílovicích nad Svitavou (40,5 kmzávodu). Jestliže závodník přijde na časovou bránu po 14:30 hodin nebude mu změřen čas a v závodu končí. Organizátor zajistí odvoz závodníka do cíle závodu pouze v případě, že závodník přijde na časovou bránu nejpozději do 15:00 hodin. Závodník, který nedokáže přijít na časovou bránou v Bílovicích do 15:00 hodin, si musí odvoz z místa, kde se nachází, zajistit sám. 

ČASOVÝ LIMIT

11:30 hodin, tj. do 18:30 hodin

ÚČASTNICKÝ LIMIT

Celkem 500 závodníků. Při naplnění uvedené kapacity nebudeme z organizačních důvodů další přihlášky přijímat!

KONTROLNÍ BODY

K1 - Babí lom – 10,5 km

K2 – Vranov – 13,3 km (zároveň občerstvovačka a mezičas)

K3 – Kateřinský most –17,0 km

K4 – Nový hrad –18,5 km

K5 - Máchův památník –22 km

K6 – Býčí skála – 24,5 km (zároveň občerstvovačka)

K7 - Alexandrova rozhledna – 29,6 km

K8 - Babice nad Svitavou – 31,8 km (zároveň občerstvovačka)

K9 – Babice nad Svitavou železniční stanice –35,8 km

K10 - Řícmanice Nad arboretem – 38 km

K11 - Bílovice n. Svitavou – 40,5 km (zároveň časová brána + občerstvovačka)

K12 - U luže rozcestí – 42,6 km

K13 - Myší díra – 45 km

K14 – Útěchov –49,5 km(zároveň občerstvovačka)

K15 – Horka rozcestí –52,5 km

K16 - Soběšice  –58 km(zároveň občerstvovačka)

K17 - Zamilovaný hájek – 61 km

OBČERSTVOVACÍ STANICE

1. Vranov  – 13,3 km

2. Býčí skála – 24,5 km

3. Babice nad Svitavou –31,8 km

4. Bílovice n. Svitavou – 40 km

5. Útěchov –49,5 km

6. Soběšice  –58 km

7. Cíl – 62 km

Základní sortiment na občerstvovačkách bude následující:

- voda, ionťák, coca cola, pivo nealko, pivo 10

- sladké: müsli tyčinky, oplatky, koláče

- slané: chleba se sádlem, chleba se salámem, tvrdý sýr, sůl

- ovoce: banány, rozinky, datle, meloun, pomeranče

ČASOVÝ PROGRAM

Pátek 14. září 2018

17:00 –19:00  prezentace na závod (Sportareál Družstevní)

Sobota 15. září 2018

5:30   otevření šaten a zázemí závodu

5:30 - 6:30 prezentace na závod (Sportareál Družstevní)

6:45   poučení na startu závodu

6:58   východ slunce

7:00   start závodu

11:45   předpokládaný doběh vítěze do cíle

13:30 - 17:30 výdej teplých jídel (školní jídelna), od 17:30 do 19:00 ve Sportareálu

16:30   vyhlášení vítězů

18:30   ukončení měření času závodu

19:01   západ slunce

KATEGORIE

Jednotlivci

Absolutní pořadí muži

Absolutní pořadí ženy

Věkové kategorie muži (18-39, 40-49, 50-59,60 avíce)

Věkové kategorie ženy (18-34, 35-44, 45-54,55 avíce)

Pro zařazení do kategorie rozhoduje ročník narození.

Dvoučlenné týmy

Muži a následné rozlišení do věkových kategorií:

- do součtu 80 let včetně

- 81 let až 100 let (součet roků závodníků – např.1. závodník rok narození 1962, 2. závodník rok narození 1975 tj. 55 +42 = 97 let)

- 101 let a více (součet roků závodníků – např.1. závodník rok narození 1962, 2. závodník rok narození 1967 tj. 55 +50 = 105 let)

Členové týmu se musejí po trase pohybovat společně a společně doběhnout i do cíle. Celkovým časem týmu je čas horšího běžce.

Členové týmu nebudou klasifikováni v pořadí jednotlivců.

Mix (muž + žena) - bez rozdílu věku

Ženy - bez rozdílu věku

CENY

Každý závodník, který dokončí závod na62 kmzíská originální pamětní medaili „62 - MASAKR FINISHER 2018“

První tři závodníci ve všech kategoriích jednotlivců získají sportovní poháry. První tři závodníci v absolutním pořadí mužů i žen získají věcné ceny.

PŘIHLÁŠKY

Přihlášky se přijímají pouze on-line na webových stránkách www.brnenskymasakr.cz (od 1. dubna 2018) do pátku 7. září 2018 nebo do naplnění kapacity závodu. V pátek 7. září v 20:00 hodin bude přihláška vypnuta a nebude možné se již přihlásit.

Do závodu dvoučlenných týmů se mohou přihlásit osoby starší 15 let, přičemž alespoň jeden člen týmu musí být starší 18 let a přebírá odpovědnost za mladšího kolegu (osoba mladší 18 let musí předložit souhlas rodiče či zákonného zástupce).

U jednotlivců musí být závodník starší 18 let.

PŘIHLÁŠKA JE PLATNÁ AŽ V OKAMŽIKU, KDY SE ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO OBJEVÍ JAKO POLOŽKA NAŠEHO DENNÍHO VÝPISU Z ÚČTU.

STARTOVNÉ

a) STARTOVNÉ (úhrada startovného do 19. srpna 2018)

600 Kč/osobu, 1200 Kč/dvoučlenný tým

Při úhradě startovného do 19. srpna 2018 si můžete objednat pamětní funkční tričko Brněnský masakr 2018 v hodnotě 430 Kč za 120 Kč (úhrada trička rovněž do 19.srpna)

Startovné musí být bez výjimky do 19. srpna 2018 připsáno na účet pořadatele (nikoliv odesláno z Vašeho účtu).

b) STARTOVNÉ (úhrada startovného od 20. srpna do 7. září 2018)

600 Kč/osobu, 1200 Kč/dvojice

Není možné si objednat pamětní funkční tričko Brněnský masakr 2018 v hodnotě 430 Kč za 120 Kč. Pamětní funkční tričko Brněnský masakr 2018 bude v omezeném množství k prodeji u prezentace za cenu 290 Kč.

Startovné musí být bez výjimky do 7. září 2018 připsáno na účet pořadatele (nikoliv odesláno z Vašeho účtu).

SHRNUTO - za zaplacené startovné dostane každý závodník (včetně závodníků v týmech)

- kompletně zajištěnou účast na akci s pořadatelskou asistencí a lékařským zabezpečením

- každý závodník, který dokončí závod, získá pamětní medaili „62 - MASAKR FINISHER 2018“

- diplom závodu „MASAKR FINISHER 2018“ se jménem a dosaženým absolutním pořadím a časem (na vyžádání na prezentaci)

- cílovou pamětní fotografii před pamětní deskou „„MASAKR FINISHER 2018“

- za laminovanou závodní kartou (ve velikosti OP)

- mapu závodu ve formátu A3

- teplé jídlo v cíli závodu

- občerstvení na trati závodu

- cílovou občerstvovací stanici vč. velkého množství pití (voda, iontové nápoje)

- možnost využití plaveckého bazénu, regeneračního bazénku a wellness po závodě (od 13:00 do 20:00 hodin)

- vstupenku v hodnotě 100 Kč na bazén a do wellness Sportareálu Družstevní (pro Váš doprovod, nutno využít v den závodu)

STARTOVNÉ - ÚHRADA

Bankovním převodem na číslo účtu: 115-4418470227/0100

variabilní symbol: den, měsíc a rok narození ve tvaru DDMMRRRR (do zprávy pro příjemce napište prosím MASAKR a svoje jméno a příjmení).

U plateb ze zahraničí v příkazu k úhradě udávejte identifikační znaky naší banky: IBAN:CZ4701000000274040980267 SWIFT:KOMBCZPPXXX

Závodníci ze Slovenska mohou hradit startovné, ubytování a dárky v eurech bez poplatků následovně:

1200 Kč = 48 EUR, 600 Kč = 24 EUR, 120 Kč (tričko) = 5 EUR, 70 Kč (ubytování) = 3 EUR

Číslo účtu: 2600763449/2010

IBAN: CZ1420100000002600763449

BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Fio banka, a.s., V   Celnici 1028/10, Praha 1

 

ZRUŠENÍ PŘIHLÁŠKY

Zrušit přihlášku je možné pouze písemně mailem na adresu: nejpozději 31. srpna 2018.

Při odhlášení do 31. srpna činí storno poplatek činí 200 Kč . Při odhlášení po 1. září činí storno poplatek 100 %

 

PAMĚTNÍ TRIČKO

Při úhradě startovného do 19. srpna 2018 si můžete objednat pamětní funkční tričko Brněnský masakr 2018 v hodnotě 430 Kč za 120 Kč.

Pamětní funkční tričko Brněnský masakr 2018 - cena 290 Kč (běžná maloobchodní cena trička s potiskem je 430 Kč) bude v prodeji v omezeném množství u prezentace závodu.

 

MALÝ MASAKR – ZÁVOD NA 30 KM

START ZÁVODU

Start závodu je v sobotu dne 15. září v 10:00 hodin ze Sportareálu Družstevní.

TRAŤ ZÁVODU

Délka závodu:30 km

Převýšení: 820 m 

ZNAČENÍ TRATĚ

Celá trať bude kvalitně značena. Trať je vedena po turistických trasách (cca26 km) a po zpevněných cestách značených pořadatelem (celkem4 km). Závodníci musí projít přes kontrolní body, kde bude provedeno potvrzení závodní karty o průchodu kontrolním bodem.

I na turistických trasách bude trať pořadatelem doznačována.

ČASOVÁ BRÁNA - není

ČASOVÝ LIMIT - není

ÚČASTNICKÝ LIMIT - není

KONTROLNÍ BODY

K1 - Babí lom – 10,5 km

K2 – Vranov – 13,3 km (zároveň občerstvovačka a mezičas)

K12 - Útěchov hřiště –17,5 km

K13 - Horka rozcestí –21 km

K14 - Soběšice hřiště –26 km (zároveň občerstvovačka)

K15 - Zamilovaný hájek – 29 km

OBČERSTVOVACÍ STANICE

1. Vranov – 13,3 km

2. Útěchov hřiště –17,5 km

3. Soběšice hřiště –26 km

4. Cíl – 30 km

Základní sortiment na občerstvovačkách bude následující:

- voda, Ionťák, coca cola, pivo nealko, pivo 10

- sladké: müsli tyčinky, oplatky, koláče

- slané: chleba se sádlem, chleba se salámem, tvrdý sýr, sůl

- ovoce: banány, rozinky, datle, melouny, pomeranče

ČASOVÝ PROGRAM

Pátek 14. září 2018

17:00 – 19:00  prezentace na závod (Sportareál Družstevní)

Sobota 15. září 2018

7:30   otevření šaten a zázemí závodu

8:30 - 9:30 prezentace na závod (Sportareál Družstevní)

9:45   poučení na startu závodu

10:00   start závodu

12:00   předpokládaný doběh vítěze do cíle

14:00 - 18:00 výdej teplých jídel (školní jídelna), od 18:00 do 20:00 ve sportareálu

16:30   vyhlášení vítězů

18:30   ukončení měření času závodu

19:01   západ slunce

KATEGORIE

Jednotlivci

Absolutní pořadí muži

Absolutní pořadí ženy

Věkové kategorie muži (18-39, 40-49, 50-59,60 avíce)

Věkové kategorie ženy (18-34, 35-44, 45-54,55 avíce)

Pro zařazení do kategorie rozhoduje ročník narození.

CENY

Každý závodník, který dokončí závod na30 kmzíská originální pamětní medaili „30 - MASAKR FINISHER 2018“

První tři závodníci ve všech jednotlivých kategoriích získají sportovní poháry. První tři závodníci v absolutním pořadí mužů i žen získají věcné ceny.

PŘIHLÁŠKY

Přihlášky se přijímají pouze on-line na webových stránkách www.brnenskymasakr.cz (od 1. dubna 2018) do pátku 7. září 2018 nebo do naplnění kapacity závodu. V pátek 7. září v 20:00 hodin bude přihláška vypnuta a nebude možné se již přihlásit.

PŘIHLÁŠKA JE PLATNÁ AŽ V OKAMŽIKU, KDY SE ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO OBJEVÍ JAKO POLOŽKA NAŠEHO DENNÍHO VÝPISU Z ÚČTU.

STARTOVNÉ

a) STARTOVNÉ (úhrada startovného do 19. srpna 2018)

400 Kč/osobu

Při úhradě startovného do 19. srpna 2018 si můžete objednat pamětní funkční tričko Brněnský masakr 2018 v hodnotě 430 Kč za 120 Kč (úhrada trička rovněž do 19. srpna)

Startovné musí být bez výjimky do 19. srpna 2018 připsáno na účet pořadatele (nikoliv odesláno z Vašeho účtu).

b) STARTOVNÉ (úhrada startovného od 20. srpna do 7. září 2018)

400 Kč/osobu

Není možné si objednat pamětní funkční tričko Brněnský masakr 2018 v hodnotě 430 Kč za 120 Kč. Pamětní funkční tričko Brněnský masakr 2018 bude v omezeném množství k prodeji u prezentace za cenu 290 Kč.

Startovné musí být bez výjimky do 7. září 2018 připsáno na účet pořadatele (nikoliv odesláno z Vašeho účtu).

SHRNUTO - za zaplacené startovné dostane každý závodník

- kompletně zajištěnou účast na akci s pořadatelskou asistencí a lékařským zabezpečením

- každý závodník, který dokončí závod, získá pamětní medaili „30 - MASAKR FINISHER 2018“

- diplom závodu „MASAKR FINISHER 2018“ se jménem a dosaženým absolutním pořadím a časem (na vyžádání na prezentaci)

- cílovou pamětní fotografii před pamětní deskou „„MASAKR FINISHER 2018“

- za laminovanou závodní kartu (ve velikosti OP)

- mapu závodu ve formátu A3

- teplé jídlo v cíli závodu

- občerstvení na trati závodu včetně teplých nápojů a teplé polévky

- cílovou občerstvovací stanici vč. velkého množství pití (voda, iontové nápoje)

- možnost využití plaveckého bazénu, regeneračního bazénku a wellness po závodě (od 13:00 do 20:30 hodin)

- vstupenku v hodnotě 100 Kč na bazén a do wellness Sportareálu Družstevní (pro Váš doprovod, nutno využít v den závodu)

STARTOVNÉ - ÚHRADA

Bankovním převodem na číslo účtu: 115-4418470227/0100

variabilní symbol: den, měsíc a rok narození ve tvaru DDMMRRRR (do zprávy pro příjemce napište prosím 30 KM a svoje jméno a příjmení).

U plateb ze zahraničí v příkazu k úhradě udávejte identifikační znaky naší banky: IBAN:CZ4701000000274040980267 SWIFT:KOMBCZPPXXX

Závodníci ze Slovenska mohou hradit startovné, ubytování a dárky v eurech bez poplatků následovně:

400 Kč = 16 EUR, 120 Kč (tričko) = 5 EUR, 70 Kč (ubytování) = 3 EUR

Číslo účtu: 2600763449/2010

IBAN: CZ1420100000002600763449

BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Fio banka, a.s., V   Celnici 1028/10, Praha 1

 

ZRUŠENÍ PŘIHLÁŠKY

Zrušit přihlášku je možné pouze písemně mailem na adresu: nejpozději 31. srpna 2018.

Při odhlášení do 31. srpna činí storno poplatek činí 200 Kč . Při odhlášení po 1. září činí storno poplatek 100 %

PAMĚTNÍ TRIČKO

Při úhradě startovného do 19. srpna 2018 si můžete objednat pamětní funkční tričko Brněnský masakr 2018 v hodnotě 430 Kč za 120 Kč.

Pamětní funkční tričko Brněnský masakr 2018 - cena 290 Kč (běžná maloobchodní cena trička s potiskem je 430 Kč) bude v prodeji v omezeném množství u prezentace závodu.

 

Najdete nás na
Facebooku